MAAILMA, EUROOPPA JA JUMALAN VALTAKUNTAMAAILMA KOOSTUU VIIDESTÄ IMPERIUMISTA, JOTKA OVAT

1. IuS = Imperium uNited States =  Yhdysvallat, Eurooppa, Arabia, Intia

2. BI = Brittiläinen Imperiumi = Iso-Britannia, Afrikka, Etelä-Amerikka, Väli-Amerikka

3. KKK = Keisarikunta Kiina Imperiumi = Kiina, Kanada, Australia, Kaakkois-Aasia, Japani, Koreat

4. SVV = Suurvalta Venäjä Imperiumi = Venäjä

5. GI = Galaktinen Imperiumi = Koko maailma

- Imperiumien perusajatus on vähentää hallintoa, valtaa ja voimaa. Niin, että esim. IuS koostuu 136 osavaltiosta, joista jokaisella on 136 jäsen parlamentti kun nykyisin
saattaa parlamenteissa olla useita satoja jäseniä. IuS osavaltiot ( 52 USA, 30 Etelä-Eurooppa, 12 Keski-Eurooppa, 12 Balkan, 15 Arabia, 15 Intia)
- Galaktista Imperiumia, joka kylläkin on koko maailma hallinnoi toistaiseksi: Artic Kingdom, The Son sekä Hansa Kalifikaatti. Tämän imperiumin on tarkoitus kuitenkin
säilyttää luomisvoima, motivaatio ja inspiraatio. Siksi kuuluu tähän imperiumiin maailman kultuurieliitti, kirkot, uskonnot, Kansainväliset järjestöt kuten Yhdistyneet
Kansakunnat etc.
- IuS Imperiumi omaa mahdollisuuden muodostaa 313 kpl Viiden valtion Yhteisprovinssia luonnonsuojelua yms. silmällä pitäen
- Brittiläinen Imperiumi omaa kuninkuuden Artic Kingdomissa sekä Keisarin (Wilhelm III )  Hansa Kalfikaatissa ja vielä Kuninkaan ( Henrik VI ) 12 Star Kingdomissa
- Keisarikunta Kiina Imperiumi valvoo XII patriarkaatin toimintaa sekä Patriarkka-Presidenttien toimintaa. XII patriarkaatti on 12 Star Kingdomsin alainen.
- Suurvalta Venäjä omaa kaikissa maailman kaupungeissa toimivan LAINAAMON eli L-Group osuuskunta pisteen.
- Näiden viiden Imperiumin lisäksi on KOLME ERITYISIMPERIUMIA
A. Galaktisen Imperiumin alainen Corellian Imperiumi / Kuudes Imperiumi, joka on Imaami Mahdin toimintaan suhteutettu kaikilta järjestelyiltään; myös alasajon suhteen.
B. Israelin hallinnoima iGi eli Intergalaktinen Imperiumi / Seitsemäs Imperiumi, joka jatkaa Isaac Asimovin Säätiön kehittämistä ideoiltaan. Gaia - Galaksi- Monta Galaksia.
C. Tulevaisuutta silmällä pitäen Arch Imperiumi / Kahdeksas Imperiumi, joka on ehkä Profeetta Isan etc. työkenttää.

- TÄMÄ IMPERIUMI SYSTEEMI TÄHTÄÄ KANSALAISTEN MAHDOLLISIMMAN SUUREEN OMATOIMISUUTEEN JA MAHDOLLISUUTEEN
VAIKUTTAA POLITIIKKAAN MONIN ERITYISIN DEMOKRAATTISIN TAVOIN. SE ON ERÄÄNLAINEN EDUSKUNTA TAI PARLAMENTTI
VALLAN KOLMIJAON SUHTEEN. Siihen kuuluu kaikki mahdollinen Yhdistystoiminta sekä paljon mahdollisuuksia perustaa uusia asioita ainakin
VIRTUAALISESTI.

Imperiumit maailmassa

Imperiumit maailmasa 2

Imperiumien nokkimisjärjestys on Jumalan valtakunnan osoittamassa suhteessa eli :
IuS - iGi - KKK - IuS - IuS - IuS - SVV - BI - GI
Intia - Israel - Kiina - Usa - Intia - Arabia - Venäjä - Brittiläinen yhteisö - Galaktinen yhteisö
Kullakin näillä yhdeksällä taholla on 17 asioiden valmistelijaa eli yhteensä 153 valmistelijaa.
Valmistelijat ovat itsenäisten tahojen kuten Yliopistojen, Uskontojen ja sen sellaisten huippuhenkilöitä.
He kokoava kansalaisten yleiset edut huomioon ottavia esityksiä hallituksen käsittelyä varten.

Esim.
Aihe 1 : Siirtyminen Fysikaalisesta Fysiokraattisesta katsomuksesta vähitellen Luonnonmukaiseen Biologiseen katsomukseen 100 vuoden sisällä.
             - Mitä toimenpiteitä tarvitaan ja miten nopeasti voidaan ymmärtää, että olemme riippuvaisia luonnosta emmekä fysikaasta ja tekniikasta.
             - Pitääkö kaikki ydinvoimalat esim. alasajaa sekä maailman merien jäteongelmaa kartoittaa.
             - Jumalan valtakunnan tehtävä on jauhaa tomuksi se patsas, joka neljänä petona on luonut Teknosfäärin sekä hallinnut maailmaa.

Aihe 2 : Koko noin kahden miljardin kristityn kristikunnan osanotto maailmanlaajuiseen paastoon ja armotalouteen.

Aihe 3 : Jne. Mikäli tuntuu, että nämä aiheet ovat liiaksi pyhiä kirjotuksia noudattavia niin myös voidaan ottaa näkökulmaksi se kuinka päästä
            eroon vihapuheesta sekä kuinka sinetöidä näyt ja profetiat. Uskontojen yms. vapautta rajoittavan tominnan asiallisuuden tarkastelu.


Aihe 4 : Ikuinen sota köyhien ja rikkaiden välillä sekä Jumalan valtakunnan asettuminen köyhien puolelle. Koska monet tullaan jauhamaan tomuksi
             sekä puhaltamaan taivaan tuuliin niin he mahdollisesti alkavat soittaa suutaan sen vuoksi, että ovat rakentaneet hiekkapohjalle ja heidän
             rakennuksensa on sortunut. Tuollaista suunsoittoa varten olisi hyvä järjestää mollamaija nukkeja, joihin kiihkoilijat voivat purkaa tunteitaan.


Nämä esimerkkiaiheet ovat tietenkin vain yksi näkökulma 153:ta mahdollisesta näkökulmasta.
EUROOPPA KOOSTUU KAHDEKSASTA PIIRISTÄ TAI KAARESTA, JOTKA OVAT


1. Artic Kingdom = Skotlanti, Pohjois-Norja, Pohjois-Suomi, Venäjän Karjala, Pietarin kaupunki

2. The Son = Norja, Ruotsi, Suomi

3. Hansa Kalifikaatti = Canterbury, Alankomaat, Belgia, Tanska, Saksa, Puola, Balttia, Novgorod

4. Kaksitoista Star Kingodoms = Moskova, Valko-Venäjä, Tsekki, Slovakia, Itävalta, Unkari, Sveistsi, Liechtenstein, Ranska, Irlanti etc.

5. Kaksitoista Jaarlikuntaa = Romania, Bulgaria, Entinen Jugoslavia, Turkki

6. Kymmenen Kreivikuntaa = Kreikka

7. Kymmenen Kreivikuntaa = Italia

8. Kymmenen Kreivikuntaa = Espanja, Portugali


- Tämä Euroopan kartan uudelleen muotoutuminen tähtää Maailmanlaajuisen Kansalaispalkan mahdolliseen käyttöön ottamiseen. Johtavassa
asemassa tuossa käyttöönotossa ovat 12 Star Kingdomsia. Samoin on uudelleen järjestetty jo hunni Attilan muodostama käytäntö, että
Eurooppa koostuu 30 Kreivikunnasta, 12 Jaarlikunnasta sekä 12 Kuningaskunnasta.

- TÄMÄ EUROOPPA UUDISTETTUNA ON TARKOITETTU ERILLISEKSI OIKEUSISTUIMEKSI, JOSSA ON MAHDOLLISTA
KÄSITELLÄ VALITUKSIA JA MUITA ASIOITA. VALLAN KOLMIJAON SUHTEEN TÄMÄ MERKITSEE OIKEUSLAITOKSEN
VALVOVAA ASEMAA.


Eurooppa uudelta näkökannalta


Tietenkin on mahdollista tehdä myös kunkin näistä instansseista VALMISTELEVAA työtä eli 8 kertaa 17 valmistelijaa, jotka
vielä saavat yhdeksännen 17 Valmistelijan ryhmän Euroopan ulkopuolisilta alueilta.
JUMALAN VALTAKUNTA KOOSTUU YHDEKSÄSTÄ VALTAKUNNASTA TAI SYKLISTÄ1. INTIA

2. ISRAEL

3. KIINA

4. YHDYSVALLAT

5. INTIA 2

6. ARABIA

7. SUURVALTA VENÄJÄ

8. BRITTILÄINEN IMPERIUMI

9. GALAKTINEN IMPERIUMI, JOTA HALLINNOI:
      - EUROOPAN YHTEISÖ
      - JAPANI
      - KOREAT


- Jumalan valtakunta on vasta vireillä oleva hanke, jonka tarkoitus on olla eräänlainen Maailmanhallitus. Se koostuu mahdollisesti
Syklistä, joka kulkee vuosittain yhdeksän eri instanssin kautta.

- VALLAN KOLMIJAON SUHTEEN TÄMÄ EDUSTAA HALLITUSTA.


Syklinen käsitys Jumalan valtakunnasta


Myös tämä instanssi omaa yhdeksän kertaa 17 Valmistelijaa. Lisäksi voi valmistelutyössä olla mukana 41 muuta henkilöä esim. noin
25 keisaria, 8 maailmanopettajaa yms.

Yhteensä tulee siis koko porukkaa olemaan 500 henkilöä.
9 x 17 Imperiumeissa.
9 x 17 Euroopassa
9 x 17 Jumalan Valtakunnassa
41 Suurmiestä maailmanlaajuisesti tai heidän edustajansa.
Imaami Mahdin hallinto, Jumalan valtakunta ja Kulttuurivallankumous

Tulee Imaami Mahdin hallinto ehkä 10 vuoden sisällä. Jumalan valtakunta tulee vuonna 2028 jaa. Vyasadeva alkaa koota veeda tietoa vuoden 2100 jaa tienoilla mikä merkitsee
uutta 300-vuotissykliin liittyvää kultuurivallankumousta.

Vuoden 2100 jaa veeda tiedon kokoamiseen perustuva Kultuurivallankumous on tietenkin tärkein asia näistä kolmesta. Näyttää siltä kuin Intian uskontojen asema on johtava
nykyisin kaikkien uskontojen keskuudessa. Intian uskonnot edustavat tavallaan johtavaa eli Efeson seurakuntaa ja esimerkiksi kaiken kokoaminen yhteen Kristuksessa mikä
on taivaassa ja maan päällä tapahtuu Intian uskontojen vetämänä tai sitten ei ollenkaan.

Tunnettu tosiasia on, että esim. kristityistä ja islamista tulevat ne tahot, jotka joutuvat helvettiin. Näin ollen näiden kahden uskonnon merkitys on vähäpätöinen tulevaisuudessa.
Niillä ei ole paljoa tarjottavaa kenellekään, vaan ne ovat jaloissa pyöriviä riippakiviä, joita kannetaan välttämättömyyden pakosta mukana.

Intialla on tarjottavana maailman korkeatasoisin uskonto sekä kultuuri seuraavan noin tuhannen vuoden ajan.Tulee siis 2100 jaa Vyaseva ja veedojen kokoaminen, 2400 jaa
tulee Narada eli Elia ja perhekultuurin elpyminen, 2700 jaa Brahma ja eräänlainen uusi maailma. Islamin tulevaisuus on siinä, että se seuraavan 200 vuoden aikana hiipuu lähes
olemattomiin. Kristityt puolestaan joutuvat sopeutumaan siihen, että kaiken yhdistäminen tapahtuu Intian uskontojen vetämänä eikä kristittyjen.

Jumalan valtakunta tulee olemaan sydämen valtakunta. Joka ammentaa apunsa ja uskonsa myös Intian uskonnoista. Imaami Mahdi on myös suurin henkisenä vaikuttajana.
Hänen aikanaan tulee hänen tehtäväkseen annetut: Totuus, Oikeudenmukaisuus, Vauraus sekä Rauha lisääntymään suunnattomasti. Tästä on jo nyt vuosina 2011-2018 jaa
merkittäviä edistysaskeleita tapahtunut TOTUUDEN lisääntymisen suhteen. Joka päivä saamme kuulla totuutta ja tietomme sen perusteella on lisääntymään päin koko ajan.
Myös on Imaami Mahdin aikana noussut esiin suureellisia näkyjä siitä kuinka esimerkiksi Maailmanlaajuisen Kansalaispalkan avulla voitaisiin nostaa maailmanmarkkinoita
10 kertaiselle tasolle nykyisestä. Näin on toivoa, että Vaurauden lisääntymiseen on todella olemassa keinoja, jotka ovat sangen yksinkertaisia ja helppoja mikäli niihin vain
haluttaisiin tarttua.

Mutta Imaami Mahdin kaksi vihollista eli Sufy Ani ja Abbas ovat nakertaneet pohjaa pois Oikeudenmukaisuudelta ja Rauhalta. Sufy Ani on käynyt naisten ja lasten kimppuun
pedofilian ja muun iljettävän toiminnan avulla ja Abbas puolestaan on lietsonut jonkin verran väkivaltaisuuksia. Imaami Mahdilla on siis kaksi suurta vihollista, joiden voittaminen
ei edes ole mahdollista ilman Jumalan apua ja todella suuria ihmetekoja. Jopa niin pitää käydä, että maan pitää kirjaimellisesti niellä nuo vastustajat elävältä niin kuin kävi jo
aiemmin Mooseksen aikana Mooseksen vihollisille.

Jos Imaami Mahdi olisi saanut rauhassa suorittaa tehtävänsä niin hänen vaikutuksensa olisi ollut IKIMUISTOINEN ja KUNNIALLINEN sekä islamia olisi voitu todella
kutsua ensimmäiseksi uskonnoksi kaikkien uskontojen joukossa. Muistamme kuinka Israelista olisi pitänyt tulla aikanaan koko maapallon pappisvaltakunta ja pyhä kansa,
mutta jo alkoi napina suuri Moosesta vastaan autiomaassa ja näin kansa jakautui taisteluun itseään vastaan. Israelin rooli siinä hieman koko kolauksen ja pyhin hedelmä jäi
saavuttamatta. Samoin on Islam ajautunut taisteluun itseään vastaan eikä kykene nousemaan kaikkien maapallon ihmisten muistoissa täysin kunnioitettavaan asemaan, vaan
jäänee tutulle hopeapaikalleen huolimatta niistä suuremmoisista ennakkonäkemyksistä joita oli olemassa. Tuo seikka alkaa nyt kyllä olla melko ilmeistä, että heikoinkin
kaikista muslimeista on loppujen lopuksi parempi kuin yksikään kristitty, jotka ovatkin pronssiasemassa ainoastaan kiinni.KAIKKI NÄMÄ KOLME TULEVAT OLEMAAN HENKISILTÄ VAIKUTUKSILTAAN SUURENMOISIA: IMAAMI MAHDIN TUOMAT SIUNAUKSET,
JUMALAN VALTAKUNNAN TUOMA UUSI HENGELLISYYS JA INTIAN USKONTOJEN TUOMA KAIKEN YHDISTÄMINEN KRISTUKSESSA.
MATERIAALISTA JA FYSIKAALISTA MAAILMAA VALITETTAVASTI KOSKEE ENTROPIA NIMINEN LAINALAISUUS, JOKA PAKOTTAA USEIN
EPÄJÄRJESTYKSEN TUOSSA FYSIKAALISESSA MAAILMASSA LISÄÄNTYMÄÄN.

MUTTA ENTROPIAN LAINALAISUUDET EIVÄT VÄLTTÄMÄTTÄ KOSKE SAMALLA TAVALLA HENKISTÄ TODELLISUUTTA. SIKSI ON HYVÄ
PITÄYTYÄ JATKOSSA ETUPÄÄSSÄ HENKISIIN ARVOIHIN JA HENGELLISIIN TAVOITTEISIIN. KAIKKI KOLME SEURAAVAN VUOSISADAN
SUURTA VAIKUTTAJAA OVATKIN HENGEN TASALLA JO NYT TUONEET ASIOITA, JOITA EI MIKÄÄN VOI VOITTAA.Kaikki yritykset tuoda fyysiseen maailmaan lisää järjestystä ovat jossain määrin hataralla pohjalla. Niin myös nämä edellä olevat kolme yritystä luoda VIISI IMPERIUMIA,
luoda EUROOPAN UUDISTUMISELLE UUTTA NÄKÖKULMAA sekä JUMALAN VALTAKUNNAN mahdollinen kehityskaari kohden Maailmanhallitusta. Nämä
asiat eivät luultavasti voi toteutua FYYSISESSÄ maailmassa, vaan jäävät ainoastaan sydämen, kirjallisuuden ja Sci-fin tasalle.

IMPERIUMIT OVAT ENTROPIAN VASTAISUUDEN LISÄKSI MAHDOLLISESTI ELINKELVOTTOMIA, KOSKA NE ON LUOTU TUNTEMATTA
KOVINKAAN MONIA REALITEETTEJA.

UUSI NÄKÖKULMA EUROOPAN KARTAAN ON LÄHINNÄ SYMBOLINEN JA VERTAUSKUVALLINEN MAHDOLLISUUS KIERTÄÄ PAHIMMAT
TULEVAISUUDEN VISIOT EUROOPPAA KOSKIEN, JOITA ENNUSTUKSIA ON JONKIN VERRAN OLLUT.

JUMALAN VALTAKUNNAN TIE KOHDEN MAAILMANHALLITUSTA ON JO SINÄNSÄ OUTO VIRITELMÄ, MUTTA SAIN SEN YHDEN YÖN
AIKANA HENKISENÄ NÄKÖKULMANA, JOKA ON SANGEN KIEHTOVA NÄKÖKULMA.


Paljon sellaista tähdellistä, joka toisi valoa näihin asiohin on jäänyt tässä dokumentissa mainitaa vaille. On kuin tämä kirjoitelma olisi juuri telakalla valmistumassa olevan
suuri LENTOTUKIALUS vielä vailla sisustustaan ja kalustoaan eli Lentokoneita ja helikoptereita.

3.8.2018 perjantaina
Forssa, Suomi
© Tapio A Kangasho etc.
Näyt, joiden perusteella näitä asioita on esille nostettu, saivat alkunsa
31.8.2017 mm. Jehovan, Kiinan kahden keisarin sekä Mahdivedanta Purin toimesta.
Luulisin, että KAIKKI KUNNIA TYÖSTÄNI KUULUU IMAAMI MAHDILLE
1.9.2011 lukien, jolloin hän avusti minua ensimmäisen kerran uuden kännykän hankinnassa.
Sekä alkoi osoittamaan ne merkit, jotka liittyvät hänen tulemukseensa.
Kunpa HÄN saisi TYÖRAUHAN suuremman sekä kaikki liittyisivät tukemaan hänen
lisäyksiään Ranskan vallankumouksen IKUISIIN OIKEUDENMUKAISUUKSIIN.


Kaikki työni on 1.9.2011 lukien ollut Imaami Mahdin tueksi tarkoitettua. Hän ei ole tosin niiden tasoon kovin tyytyväinen ollut niin kuin ei myöskään ollut
Herra Sebaot, jonka pappina tein töitä ennen tuota muutaman vuoden ajan. Ei voida kauhalla vaatia kun on lusikalla annettu, mutta näinkin pienin voimin
käyttämällä henkeä, inspiraatiota ja näennäisen satunnaisia hakkerointimenetelmiä sekä brahmayotissa surffaamismenetelmiä voidaan luoda miellyttäviä
maailmankuvaan liittyviä uudistuksia, jotka suovat hengellistä valoa ja iloa, vaikka ovat osiittain turmiollisia fyysisen maailman suhteen. Sitä kenen palvelukseen
seuraavaksi ryhdy mikäli Imaami Mahdi laittaa minut pois palveluksestaan, josta merkkinä on kännykän lipeäminen pois hallustani oleva en vielä tiedä.

Imaami Mahdin lisäksi on Umma ollut jonkin verran myötämielinen monille maailmankuvani piirteille ja menetelmille, joilla työtäni tee, mutta itse joudun
toppuuttelemaan, että vaikka on totta EVANKELIUMIN SANA: MITÄ TAHANSA TE PYYDÄTTE SEN TE SAATTE, niin kuitenkin olen itse
taipuvainen pitämään HYPETYSTÄ paheellisena menetelmänä eikä sille myöskään Krishna tietoisuuden kirjoissa annetta paljoa arvoa. Brahmayotissa
eli Heran sädehodossa surffaaminen Ei voi tuoda lopullista pelastusta ja asemaa taivaallisilla Vaikuntha planeetoilla.

En voi kuitenkaan kieltää EVANKELIUMIN TOIVOA sillä JUMALALLE EI MIKÄÄN OLE MAHDOTONTA. Itse Krishna tietoisuuden kirjoissa
kuvataan niinkin arvollisia henkilöitä, joiden kautta Jumala luo tuhansia ellei miljoonia Galakseja eli maailmoita. Vaan kärsimyksen neljä aspektia ovat
läsnä kaikkialla: Syntyminen, sairastaminen, vanheneminen ja kuolema. Eikä vielä ole näköpiirissä lopullista voittoa näiden tuottamasta epätyydyttävästä
elämästä. Se joka hypettää ja surffaa ei ole omasta mielestäni niin arvollinen kuin se, joka tekee kunniallista työtä ja tarjoaa mahdollisuuden elää
tyydyttävää elämää jopa kaikkein avuttomimille olioista. Monet auktoriteetit ovat antaneet asiasta lopullisen sanansa. Hypetys ja surffaus Brahmayotissa
ei johda lopulliseen täyttymykseen milloinkaan.

Niinpä Profeetta ISA tuleekin rukoilemaan aikanaan Imaami Mahdin jäljessä, jota menetelmää voidaan suositella kaikkien kristittyjen käyttöön myös.
Galatian seurakunnille en tahdo antaa liian ruusuista kuvaa tai tulevaisuutta koskevia vääriä odotuksia. Sillä RISTIN EVANKELIUMI tulee olemaan aina tämän
seurakunnan keskellä läsnä. Vaikka olen kuvannut niitä ihanuuksia ja autuuksia, joita liittyy vieraiden uskontojen asioihin ja olemukseen niin tiedämme itse hyvin
millaisia koettelemuksia evankeliumit kuvaavat olevan edessäpäin. Karman laki on erään Krishna tietoisuuden teoksen mukaan evankeliumi itsessään. Ja tuo
Karman laki pysyy voimassa, vaikka taivas ja maa katoaisivat ja uudet taivaat ja maa luotaiisiin. Galatalaiskirjeen mukaan se, joka opettaa jotakin vierasta
evankeliumia on omalla tavallaan KIROTTU. Mikäään näiden vieraiden asioiden antama AUTUUS ei ole luultavasti Ikuista, vaan Karman laki seuraa kaikkia
tekojamme. Itse olen saanut nauttia paljon AUTUUTTA vieraiden uskontojen avulla ja koen sen olevan palkkana tai periaatteena sille, että koin nuoruudessani
niin paljon KIROUSTA, joka oli turhaa. Ei koko elämän pidä sentään olla kirouksen alle asetettua, vaan elämänjuoksussa pitää olla myös VIRVOITUKSEN
HETKIÄ läsnä. Niin vähällä on ollut kuolema viime vuosina, että jos olisin kuollut niin olisin kuollut täysin turhaan kokematta lapsuuden lisäksi mitään muuta
autuasta olotilaa elämäni varrella. Tusinan kertaa on viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana kuolema ollut lähempänä kuin mikään. Kerran minut pelasti
lähimmäinen ja eräänkin kerran Jumala kerubi Jehova-Nissi joutui elvyttämään jo pysähtyneen sydämen takaisin eloon. Pitää muistaa aina, että PYHÄ HENKI
on uskontunnustuksemme mukaan MYÖS VIRVOITTAJA JA ELÄVÄKSI TEKIJÄ.

Pyydän Galatiaa vain ottamaan huomioon, että ne pahuuudet, joita on tapahtunut ovat lähtöisin Imaami Mahdin VIHOLLISISTA eli Sufy Anista sekä myös
Abbasista. Vielä tulee muistaa vuoden 1998 Ihmisen Pojan ääni-inkarnaatio ja osittainen ylöstempaus, jossa ääni kertoi: NYT ON ILMESTYS 12 KÄYNYT
TOTEEN JA SAATANALLE ON ANETTU JUMALAN KOKO VOIMA HÄNEN SILLÄ VIETELLÄKSEEN KAIKKI MAAN ASUKKAAT
SYYLLISEKSI TAIKUUTEEN, NOITUUTEEN JA VELHOUTEEN. Tämä sukupolvi tulee vastuulliseksi kaikesta pyhästä verestä, joka koskaan on
vuodatettu maan päällä ja tämä sukupolvi nousee tuomiolle yhdessä Etelän Kuningattaren sekä Sodoman ja Gomorran kanssa. Kuinka monet ovatkaan langenneet
Saatanan velhouksiin sillä Jumala sanoi saatanalle: TAHDON SINUN KÄYTTÄVÄN KAIKKI MAHDOLLISET KEINOT MIHINKÄÄN SEIKKAAN
KATSOMATTA, ETTÄ JOKAINEN MAAN ASUKAS TULISI SYYLLISEKSI TAIKUUTEEN JA VELHOUTEEN. YKSIKÄÄN EI SAA JÄÄDÄ
LANKEEMATTA.

Tosi Galtian seurakunta ottakoon huomioon, että vihapuheiden esittäminen Imaami Mahdia vastaan on täysin turhaa. Itse en ole todennut hänen syyllistyneen
mihinkään sellaiseen kuin tämä sukupolvi tahtoo uskotella. Hänen moitteettomuuntensa on yhä vielä täysin aukoton. Sen sijaan Galatiassa on monia jotka ovat
langenneet taikuuksiin ja velhouteen sekä menneet Saatanan puolelle.

Suokoon virvoittaja ja eläväksi tekijä myös Galatian seurakunnan uskollisille mahdollisuuksia VIRVOITTAVIIN ajanjaksoihin siinä määrin kuin se on mahdollista.

TÄMÄ UNELMA TAI MAAILMANKUVA, JONKA ESITÄN ON KYLLÄ TÄYSIN SÄÄNTÖJEN MUKAINEN. OMA SUKUPOLVENI SAI NIMITTÄIN
1980-LUVULLA LUKION USKONNON JA PSYKOLOGIAN OPETTAJALTA KEHOTUKSEN MUODOSTAA OMA MAAILMANKUVA SEKÄ VIELÄ
SENKIN KEHOTUKSEN, ETTÄ HANKKIKAA OMAKSENNE NIIN MONTA ROOLIA KUIN ON MAHDOLLISTA. VIELÄ TULEE MUISTAA
VATIKAANIN II KONSIILI PÄÄTÖKSINEEN SALLIA VIERAISIIN USKONTOIHIN TUTUSTUMISEN SEKÄ 2000-LUVUN ALUN UUSI
USKONNONVAPAUSLAKI SUOMESSA, JOKA SALLII SAMAN ASIAN. OMAN MAAILMANKUVANI PERUSTA EI OLE EHKÄ TÄYSIN YHTEENSOPIVA
ENÄÄ YHDISTYNEIDEN KANSAKUNTIEN HIENON JA TOIVOA TUOVAN MAAILMANKUVAN KANSSA, JOTA KAIKISSA KOULUISSA ON
OPETETTU, MUTTA TÄMÄ MAAILMANKUVANI JOKA YHÄ ON KEHITTYMISEN ALAINEN ON SIIS LYHYKÄISYYDESSÄÄN SEURAAVA:

1. SUOMESSA VALLITSEE AHDINGO JA KOVAT AJAT VIELÄ SEURAAVAT 200 VUOTTA. AINOA RUKOUS TUONA AIKANA ON: PÄÄSTÄ MEIDÄT
PAHASTA. TÄMÄ RUKOUS ON INTIAN MANTROJEN VEROINEN KAIKISSA SUHTEISSA. SIKSI TULEE RUKOILLA JATKUVASTI: PÄÄSTÄ MEIDÄT
PAHASTA.

2. SE IMAAMI MAHDIN JA MONIEN MUIDEN TÄTÄ AIKAA KOSKEVA LOHDUTUS JA SIUNAUS ON SIINÄ, ETTÄ HÄN PALAUTTAA JUUTALAISILLE
MOOSEKSEN LAIN VOIMAAN JA KRISTITYILLE TOSI EVANKELIUMIN VOIMAAN. NIIN TULEE SIIS IMAAMI MAHDIN TYÖTÄ PITÄÄ SIUNAUKSELLISENA
JA KAIKIN TAVOIN KUNNIALLISENA. ITSE EN KÄRSI KUUNNELLA NIITÄ MONIA KIROUKSIA, JOITA HÄNTÄ KOHTAAN ESITETÄÄN, VAIKKA HÄN
ON TUONUT MUKANAAN PELKKÄÄ HYVÄÄ.

3. SUOMEN TULEVAISUUS AIKOJEN AHDINGOSSA OLKOON MONISTA TUOMIOISTA JA KADOTUSTUOMIOISTA HUOLIMATTA TUO JEHOVAN
ANTAMA SIUNAUS, ETTÄ 200 VUODEN AHDINGON JÄLKEEN SAATTAA SARASTAA VALOA TUNNELIN PÄÄSSÄ. SUOMI ON OLLUT AIVAN
VÄHÄLLÄ KADOTA KANSAKUNTIEN JOUKOSTA JA SEN KOKEMAT AHDINGOT OVAT OLLEET MONET ENKÄ VOI LUVATA ETTEIVÄTKÖ NE
VIELÄ SUURENISIKIN, MUTTA TYYTYKÄÄMME APOSTOLI PAAVALIN ASETTAMAAN RISTIN EVANKELIUMIIN.

4. MITÄ TAAS TULEE MUIHIN KUIN TOSI GALATIALAISIIN ESIM. USKOSTA LUOPUNEISIIN NIIN HEITÄ NÄMÄ ASIAT EIVÄT PALJOA KOSKE,
VAAN HE JATKAVAT ANTIKRISTUKSEN JA SAATANAN HELMASSA ELOAAN VIIMEISEEN PÄIVÄÄN ASTI.