200-vuoden taantuman voittaminen - opiskeluyhteiskuntaTässä esitän 200-vuotisen Taantuman olosuhteisiin soveltuvan Yhteiskuntasopimus II:sen ESTEETTISEN OSAN sadontuotto-ohjelman
1260 vuoden varalla. Ohjelma soveltuu ehkä joihinkin erityisalueisiin, mutta tuskin kaikkialle. Satoa on tarkoitus alkaa tuottaa vasta
1260 vuoden kuluttua ja tämä aika ennen vuotta 3333 jKr on tarkoitus viettää leppeästi opiskelleen 2000 pyhää kirjoitusta maailman
toimintaperiaatteista ja rakenteesta sekä 1000-3000: tta Imaami Mahdin tuomaa pyhää kirjoitusta. Myös on otettava huomioon ne
300-vuotisvallankumoukset, joita tulee tapahtumaan eli 2100 jKr Veedojen kokoaminen, 2400 jKr Naradan/Elian ilmestyminen sekä
2700 jKr Brahman syntyminen. Ohjelmaa ei ole tarkoitus jääräpäisesti noudataa mikäli se 10, 100, 300, 500-vuotisvallankumouksissa
osottautuu toimimattomaksi, vanhentuneeksi tai tarpeettomaksi. Lisäksi tulee ottaa huomioon, että tämä ohjelma pyrkii ESTEETTISEEN
eikä EETTISEEN olemukseen ja ESTEETTISESTIKIN se ilmentää lähinnä HUUMORINTAJUA.

Kyseessä on LAISKANLÄKSY, jonka avulla pyritään saamaan kiinni 200-vuotista jälkeenjääneisyyttä, joka johtuu siitä, että Paimenet
otettiin pois ja tilalle tuli Hullu paimen profeetta Sakarjan mukaan. Joudumme aloittamaan kirikamppailun jostakin 1750-lukua
muistuttavasta alkupisteestä käsin. Olemme jääneet 200 vuotta jälkeen siitä tasosta, jolla meidän pitäisi tänä päivänä olla maailmanhistoriassa.
Joku muu OHJELMA soveltuu useimmmissa tapauksissa paremmin, mutta jos ei ole varaa muuhun, parempaan ohjelmaan niin tämän saa
käyttöönsä melko edulliseen hintaan. Toivotaan, että tämä OHJELMA soveltuu tarkoitukseensa edes pienessä määrin eli muiden saaman
etumatkan kiinniottamiseen.PERUSKOULUN ALA-ASTE:  Tämä on TEMPPELI, jossa opetus on USKONNON mukaista. Sana, Uskonto, Liikunta ja Perustaidot.

A = 6 vuotias ( myös 26 vuotias, 46 vuotias, 66 vuotias, 86 vuotias, 106 vuotias jne.)
B = 7 vuotias ( myös 27 vuotias, 47 vuotias, 67 vuotias, 87 vuotias, 107 vuotias jne.)
C = 8 vuotias (jne.)
D = 9 vuotias
E = 10 vuotias
F = 11 vuotiasPERUSKOULUN YLÄ-ASTE: Tämä on TABERNACLE, jossa opetus on VALLANKUMOUKSEN mukaista. Vieroitus, Valistus,
Politiikka ja Sakramentit.

G = 12 vuotias  ( myös 32 vuotias, 52 vuotias, 72 vuotias, 92 vuotias, 112 vuotias jne.)
H = 13 vuotias   ( myös 33 vuotias, 53 vuotias, 73 vuotias, 93 vuotias, 113 vuotias jne.)
I = 14 vuotias   ( myös 34 vuotias, 54 vuotias, 74 vuotias, 94 vuotias, 114 vuotias jne.)


Nämä lapset saavat alennettua kansalaispalkkaa eli vain 500 euroa kuukaudessa käteen. Tämän vaiheen kokonaiskansalaispalkasta joka on
900 + 100 + 100 = 1100 euroa kuukaudessa laitetaan loput säästöön tulevaisuutta varten.

PERUSKOULUN JÄLKEEN SIIRRYTÄÄN TYRANNOKSEN LUKION KIRJOILLE, JONKA TARKOITUS ON ESTÄÄ
JÄLKEENJÄÄNEISYYTTÄ YHTEISKUNNASSA. SE ON ERÄÄNLAINEN KOKO ELÄMÄN KESTÄVÄ ELÄMÄNKOULU.

Nämä hekilöt saavat täyttä Kansalaispalkkaa sekä osa saa vielä lisäksi lapsuudessa ja nuoruudessa säästöön kertynyttä Kansalaispalkkaa
rahoittaakseen elämänsä alkutaipaletta.

J = 15 vuotias = JOPISKELIJA / Saa käyttöönsä kansalaispalkasta säästöön kertyneet varat viiden seuraavan vuoden aikana.
- Tämä vuosi on OPPISOPIMUKSEN tekemisen vuosi, jolloin suoritetaan työharjoittelua yhdessä tai useamassa työpaikassa ja alalla.
- Hän saa käyttöönsä 16 800 euroa säästöön kertynyttä Kansalaispalkkaa saadakseen itselleen oppisopimuspaikan yhdeksi vuodeksi.
- Jopiskelija siirtyy INSTITUUTIN eli Korkeakoulun eli Ammattikorkeakoulun kirjoille.
- Myös 35 vuotias, 55 vuotias, 75 vuotias, 95 vuotias, 115 vuotias.

K = 16 vuotias = KOPISKELIJA / Osallistuu yksityishakuun eli hakee itselleen tai muutaman hengen ryhmälle YKSITYISOPETUSTA.
- Tarkoitus on selvittää mille allalle opiskelijan luonne, taidot ja kyvyt viittaavat sekä hankkia pätevyyttä mahdollisia yliopisto-opintoja varten.
- Hän saa käyttöönsä 16 800 euroa säästöön kertynyttä Kansalaispalkkaa saadakseen itselleen yksityisopetusta yhdeksi vuodeksi.
- Kopiskelija siirtyy COLLEGEN eli Hallituskoulun kirjoille sekä saa ÄÄNIOIKEUDEN kaikissa vaaleissa.
- Myös 36 vuotias, 56 vuotias, 76 vuotias, 96 vuotias, 116 vuotias.

L = 17 vuotias = LOPISKELIJA / Hakee paikkaa NYKYISISSÄ YLIOPISTOISSA; YRITYKSISSÄ tai muissa paikoissa tai siirtyy
opiskelemaan TYRANNOKSEN LUKION kursseille, joita on 500 eri kurssia suorittaakseen ylioppilastutkinnon.
- Tarkoitus on, että tässä vaiheessa viimeistään LOPISKELIJA valitsee alan tai ammatin, johon aikoo erikoistua vähintään 500:sta eri vaihtoehdosta.
- Hän saa käyttöönsä 16 800 euroa säästöön kertynyttä Kansalaispalkkaa saadakseen itselleen lukio-opetusta yhdeksi vuodeksi sekä tutkinnon.
- Lopiskelija siirtyy AKATEMIAN kirjoille ja parhaat saavat oikeuden itsekin opettaa eli toimia Yksityisopettajana yms.
- Myös 37 vuotias, 57 vuotias, 77 vuotias, 97 vuotias, 117 vuotias.

M = 18 vuotias = MOPISKELIJA / Suorittaa yhden vuoden kestävän Asekasvatuksen, Asevelvollisuuden, Asesopimuksen nykyisissä varuskunnissa
tai uusissa varuskunnissa tai muissa toimipisteissä. Tarkoitus on opettaa myös politiikkaa, ritarillisuutta yms.
- Hän saa käyttöönsä 16 800 euroa säästöön kertynyttä Kansalaispalkkaa saadakseen itselleen ase tms. opetusta yhdeksi vuodeksi sekä sotilasarvon.
- Mopiskelija siirtyy sopivan Armeijakunnan, Armeijan, Armeijaryhmän, Armeijajoukkueen tai Armeijakomppanian tms. kirjoille.
- Myös 38 vuotias, 58 vuotias, 78 vuotias, 98 vuotias, 118 vuotias.

N = 19 vuotias = NOPISKELIJA / Saa palkinnoksi yhden Vapaavuoden eli tulee Vapaaherraksi. Saa harrastaa vakavasti jotakin harrastusta mikäli
tahtoo ja on kiinnostusta.
- Hän saa käyttöönsä 16 800 euroa säästöön kertynyttä Kansalaispalkkaa saadakseen itselleen Asumisoikeuden ja jonkinlaisen tuvan tai asunnon.
- Hän saa käyttöönsä myös 16 800 euroa säästöön kertynyttä Kansalaispalkkaa saadakseen liikkua, matkustella tai omistaakseen kulkuneuvon.
- Nopiskelija siirtyy PANTHEONIN kirjoille.
- Myös 39 vuotias, 59 vuotias, 79 vuotias, 99 vuotias, 119 vuotias.

O = 20 vuotias = OOPISKELIJA / Tekee 1-9 vuotta kestävän sopimuksen Yliopisto-opinnoista tai Yrityksen kanssa työsopimuksen työskentelystä.
Mikäli hän tahtoo vain laiskotella niin se ei käy päinsä. Vähintään pitää opiskella, jota varten perustetaan kaksi erityisoppilaitosta jo olemassa olevien
lisäksi nimittäin: University of Backwoods ja University of Backstreets. Näissä yliopistoissa on opiskelu helpompaa kuin varsinaisissa yliopistoissa,
mutta ei sallita kuitenkaan jäädä jälkeen tai olla tekemättä mitään.
- Oopiskelija siirtyy UNIVERSITY OF BACKWOODSIN kirjoille.
- Myös 40 vuotias, 60 vuotias, 80 vuotias, 100 vuotias, 120 vuotias.


P = 21 vuotias = POPISKELIJA / Opiskelee tai työskentelee, mutta on mahdollista tehdä myös HARRASTUSSOPIMUS eli opiskelun tai työskentelyn
sijaan tai lisäksi Harrastaa vakavasti jotakin valitsemaansa alaa.
- Jne.

Q = 22 vuotias = QOPISKELIJA / Opiskelee tai työskentelee tai harrastaa. Pyrkimystä Porvari-luokkaan. Tutkintoja.

R = 23 vuotias = ROPISKELIJA /  Opiskelee tai työskentelee tai harrastaa. Pyrkimystä Talonpoika-luokkaan. Tutkintoja.

S = 24 vuotias = SOPISKELIJA / Opiskelee tai työskentelee tai harrastaa. Pyrkimystä Ksatirya-luokkaan. Tutkintoja.

T = 25 vuotias = TOPISKELIJA / Opiskelee tai työskentelee tai harrastaa. Pyrkimystä Bramiini-luokkaan. Tutkintoja.Tämä 20 vuoden sapluuna kiertää ympäri alati sekä syklisesti. Niin, että 26. vuotias aloittaa jälleen 6. vuotiaan tasolta jne.
Asiaan liittyy tietenkin paljon muutakin. Tämä on vain yksinkertaistettu runko, joka tarkoitus on luoda olosuhteet sille, että
kukaan ei jää jälkeen yhteiskunnan kehityksestä tai heittäydy laiskottelemaan kansalaispalkan turvin. Oma tarkoitukseni on
saada kaikki palvelemaan tiedettä ja tutkimusta sekä tekniikkaa. Tahdon jokaisen tulevan vähintään tohtoreiksi oppiarvoltaan,
mutta eteenkin tekniikan lisensiaateiksi. Lisäksi tahdon ÄÄNIOIKEUDEN alenevan 16:toista ikävuoteen, jotta demokratia
sen kuin lisääntyisi. Ikävä puoli asiassa on, että jouduin sallimaan uskontojen merkittävän läsnäolon itse kunkin elämässä.

Seuraavassa on erään Gnostilaisen tekstin perusteella muodostamani jaottelu totuuden ja vilpittömyyden kannalta kahdeksaan
eri luokkaan. Kahdeksas luokka on totuudellisin. Nämä ovat lähes sellaisenaan ideana tuossa Gnostilaisessa tekstissä. Lisäksi
on käytetty luokittelussa Krishna tietoisuuden tekstejä.


1. KIVI = Rautaisen valtikan omaava hieman barbaarinenkin olento, jolla ei ole sivistystä välttämättä eikä kykyä olla valehtelematta
tai pilkkaamatta.

2. SAVI = Epäjalon uskonnon omaava hieman saastainen olento, jolla on tuntumaa tunne-elämässä esim. musiikin ja kirjallisuuden
sekä elokuvien kautta. Hyviä ihmisiä moraaliltaan, mutta jälkeen jääneitä maailmanajan ja Kali-aikakauden suhteen ja suhtautuvat
kielteisesti moniin asioihin, jotka voivat olla elintärkeitä muille olennoille. Edellisen eli hyvän aikauden jäännös ihmisiä.

3. RAUTA = Jalon uskonnon esim. essealaisuuden tai Zarathustralaisuuden Avestan omaavia olentoja, joille ulkoinen ryhti, siisteys
ja käytöstavat eli etiketti ovat elintärkeitä. Nämä ovat totuudessa parempia kuin Kivi ja Savi, mutta ulkoisesti täydellisinä eivät
mielellään uhraa itseään, vaikka ehkä lankeaisivat. Ovat toimineet usein esim. Pronssin eli Kristittyjen eduksi. Esim. toivat: Paperin,
Yliopistot, Nollan, Shakin, Filosofian, Öljyn sekä auttoivat puritaaneja lähteämään Amerikkaan.

4. PRONSSI = Kristinuskon omaavia olentoja, jotka ovat pehmeämpiä kuin rauta, mutta joiden totuuden ja totuudellisuuden arvo
ei ole kovin korkea, vaan perin itsekästä toimintaa koetuksen hetkellä heiltä voi odottaa. He ovat totuudessa sellaisia, jotka myöntävät
paljon asioita omaksi vahingokseen ja muiden eduksi, mutta käärmeen tavoin pettävät.

5. HOPEA = Islamin omaavia olentoja, jotka ovat jaloja sekä pyhiä, mutta jotka tekevät usein teon tai sanovat usein sanan, joka
on epäviisas. Sillä he ovat sanarikkaita ja toimeliaita. Ymmärrys on heidän valttikorttinsa, mutta heidän uskontonsa on tehty varjelemaan
heitä liialta ymmärrykseltä. Tönivät toisiaan yrittäessään ohjata veljiään oikealle tielle. Voittavat melko helposti naiset totuudessa sekä
myös Jumalan hulluuttamat profeetat tai Jehovan nimen lausujat. Mutta kritisoivat usein liikaa omia pyhiä miehiään. Vaativat sataprosenttista
Jumalan tuntemista eivätkä halua langeta vääriin jumaliin.

6. KULTA = Juutalaisuuden omaavia olentoja. Näillä on hyvä maine totuuden suhteen etenkin omien tekojensa syntisyyden tunnustamisessa
sekä he myös välttävät kaikenlaista pilkkaamista. Ovat melko vaitonaisia ja harvoin syyllistyvät mihinkään todella vakavaan syntiin sanoin
tai teoin. Myös tapahtuu heidän kauttaa sangen usein ihmeitä ja virvoitusta. Mutta he valikoivat joukostaan uhreja, jotka ovat viattomia ja
joita he kuitenkin syyllistävät monin tavoin näin liveten totuudesta. Syyttelevät mielellään viattomia ja päästävät syntisiä pälkähästä jos vain
voivat.

7. TIMANTTI = Hindulaisuuden omaavia olentoja. Nämä ovat totuudessa jo melko korkealla tasolla sekä elämäntavoiltaan moiteettomia.
Tunnustavat mielellään eteenkin jumalolentojensa olevan välillä kurittomia ja ehkä jopa vallan ja voiman vuoksi turmeltuneita ja omaavat
voiman kritisoida omia pyhiään SOPIVASSA määrin. Mantroissaan kyselevät mm. Kuinka voidaan kulta, joka on jotenkin epäpuhtaaksi
tullut puhdistaa. Heidän fakiirinsa ovat pyhiä miehiä, joiden antama kirous melkein aina aiheuttaa tuomion. Myös ovat heidän kuninkaansa
korkealla tasolla. Mutta eivät kykene matkimaan jumaliaan pahuudessa, vaan melko hyvin hyvyydessä sentään. Ovat oikein hyviä moittimaan
vääristä tavoista ja vääristä uskomuksista sekä ohjaamaan oikealle tielle.

8. PLATINA = Kreikkalaisen filosofian omaavia olentoja. Nämä ovat totuudessa kaikkein korkeimmalla tasolla eivätkä pelkää mitään
tulenarkaa tai saastaistakaan puheen aihetta. Saattavat tutkia sukupuolitauteja mikroskooppisesti. Sekä monia muitakin vaikeita asioita.
Heidän voittonsa timantista perustuu siihen, että tavalliset filosofit saattavat matkia jumalten toimintojen hyviä ja heikkoja puolia. Esim.
saattaa joku filosofi rakastella julkisella paikalla Kama sutran tavoin. Tai joku poliitikko saatta jumalan tavoin uhrata miljoonia henkilöitä.
Kykenevät matkimaan Jumalten heikkouksia, mutta timantti pystyy paremmin matkimaan henkisesti hyviä puolia jumalissa. Nämä ovat
Jumalan vertaisia siinäkin, että ovat LUNASTANEET koko maailman asujamiston monilta vakavilta taudeilta kuten isorokolta ja
tuberkuloosilta sekä ehkä ovat jopa monia sotia estäneet.
200 vuotinen taantuma merkitsee mielestäni, että melkein kaikki noista kahdeksasta luokasta ovat vajonneet kaksi pykälää alaspäin.
Esim. kristityistä on tullut monin tavoin SAVEA. Islamista RAUTAA. Filosofeista KULTAA jne. Jos joku on pysynyt omalla paikallaan
tässä vuoden 2011 Arabikeväänä alkaneessa perusteellisessa ravistelussa niin häntä voidaan pitää todellisena maailman tukipylväänä
ja kulmakivenä, joka ei voi sortua. Jumala on halunnut osoittaa kaikki taivaassa, maan päällä ja maan alla VALEHTELIJOIKSI.
Kuinka rajussa myrskyssä oikein olemmekaan sen suhteen olleet jo monen vuoden ajan. Ja niin ovat menneet jopa Jumalan itsensä,
Kristuksen, Muhammedin (saas) ja enkelien kunniakin lokaan.

Se, että pyritään nousemaan suureesta lamaannuksesta on erään kirjan mukaan Confutselaisen uskonnon ydin. Tuo uskonto pyrkii
nopeaan nousemiseen jokaisen suuren maailmanlopun ja tuhotulvan sekä myrksyn kourista. Tuo uskonto kaiketi on nostamassa
jokaista kynnelle kykenevää VÄHINTÄÄN RAUDAN TASOLLE. Tänä aikana en tiedä onko se järkevää sillä kivellä on käytössään
valtansa valtikkana juuri RAUTAINEN sauva. Pakostakin joutuu jokainen raudan veroinen olemaan murskaamassa ja kukistamassa
niitä joilla on sydämessään pyrkimys suureksi ja yhdistyneeksi ilman asiaankuuluvaa tasokkuutta etiketissä, ulkoisessa olemuksessa ja
käytöstavoissa.Mitä siis pitäisi tehdä? Minä sanon, että itse kannatan vain JOPISKELUA; KOPISKELUA; LOPISKELUA yms.
Eli tämä on yksi näkökulma OPISKELUYHTEISKUNTAAN. Nyt kun ollaan puhumassa hyvinvointiyhteiskuntaa
vastaan sekä jopa informaatioyhteiskuntaa vastaan. Ja vielä palveluyhteiskuntaakin vastaan. Puhumattakaan
teollisuusyhteiskunnasta.

Vähiten negatiivista arviota on saanut juuri OPISKELUYHTEISKUNTA SEKÄ SOPIMUSYHTEISKUNTA tähän
menessä. Itse en tahdo paluuta FEODAALIYHTEISKUNTAAN, mutta olen jossakin määrin valmis siihenkin jos
tarve vaatii. Kaikki ovat romahtaneet kaksi pykälää myös tässä luokittelussa:

ORJAYHTEISKUNTA - FEODAALIYHTEISKUNTA - TEOLLISUUSYHTEISKUNTA - HYVINVOINTIYHTEIKUNTA.

Olen melko pettynyt kaikkiin näihin romahduksiin. Ja tahtoisin nousta jaloilleni, mutta tuleva kiveen ja rautaan perustuva
Jumalan valtakunta puolestaan pyrkiin jauhamaan kaiken romahtaneen aivan tomuksi asti. Oli asian laita niin tai näin
niin itse kuljen omaa tietäni ja teen omat valintani sen mukaan kuin minkä koen parhaaksi tässä tilanteessa.

Koen olevani vastuussa koko maailman kehityksestä enkä ole täysin jäänyt vaille neuvoja sen suhteen mihin suuntaan maailmaa
pitäisi kehittää. Feodaaliyhteiskunnan, teollisuusyhteiskunnan sekä hyvinvointiyhteiskunnan suhteen olen saanut joitakin
parannusehdotuksia, mutta orjayhteiskunta hiertää pahoin kivenä kaikkien kengissä. Naisista on monin paikoin tehty pelkkiä
seksiorjia. Nuorten olemusta on tuhottu jne. Monet nuoret ovat vajonneet huumeiden käyttäjiksi ja pornografian orjiksi jne.
Lisäksi luonto kokee olevansa orjuutettu, saastutettu ja väheksytty. Esimerkiksi linnut vastustavat ankarasti ihmiskunnan
pyrkimyksiä matkustaa vielä Mars planeettaa etäämmälle ja ylipäänsä avaruuteen.

Eräin paikoin orjamaisesti puhutaan vastaan niitä henkilöitä, jotka tahtovat keskustella julkisilla foorumeilla. Monet foorumeiden
jäsenet ovat kokeneet asemansa uhatuksi jos joku väärä henkilö osallistuu keskusteluun ja monia foorumeja on jopa suljettu
häirinnän takia.

Venäläiset uhkailevat tuon tuostakin sodalla ja arabit uhakilevat öljysaarrolla tai jihadilla sekä terrorismillä. Myös monet pedot
ovat liittyneet uhkaajien ja kiristäjien kuoroon. On alettu kiristää, uhkailla ja käyttytyä väkivaltaisesti jopa jonkun henkilön
sukulaisia kohtaan.

Entinen Teollisuusyhteiskunta on vajonnut ORJAYHTEISKUNNAN tasolle. Sen sijaan HYVINVOINTIYHTEISKUNTA ON
vajonnut vain FEODAALIYHTEISKUNNAN tasalle. Ottaa todella päähän kun tuo alin luokka eli orjayhteiskunnan kannattajat
käyttäytyvät tavalla, joka ei sovellu Jumalan valtakuntaan.

ORJAYHTEISKUNTA AIHEUTTAA PAHIMMAT HUOLET eikä minulle ole tullut mieleen yhtä ainoata parannusehdotusta
tuon yhteiskunnan parantamiseksi. Orjat lienevät ainaisessa kapinassa muita yhteiskuntajärjestelmiä vastaan. Niin orjanomistajat
kuin itse orjatkin. Kuka kykenee tekemään parannusesityksiä orjayhteiskunnan parantamiseksi on todella minulle hämärän peitossa
sillä en tiedä asiasta tarpeeksi, koska en ole historiaa tutkinut siinä mielessä.
Ei voida vain sivuuttaa olankohautuksella niitä ongelmia, joita orjayhteiskunta tuo mukanaan. Ne jotka romahtivat orjuuden tasalle
ovat todellisia pyskopaattisia raivopäitä. He yrittävät opastaa ja nuhdella muita vailla tietoa ja taitoa siihen. He ovat tulleet väkivaltaisiksi
ja kaikin tavoin paheellisiksi.  Nuo orjat kukkoilevat muille ja yrittävät käyttää sanelupolitiikkaa kuin mikäkin keisari, vaikka ovat
pelkästään romahduksen kokeneita teollisuustyöläisiä. Jääkööt omaan arvoonsa ja joku muu hoitakoon tuon suuren ongelman pois
saastuttamasta elinpiiriäni.